Friday, April 2, 2010

SUMMER OUTING 2010

ATTENTION MGA MAGSOHONGNON NGA ANHI MANILA!

Mayda kita katitirok yana nga April 18, 2010. Swimming kita.

An venue iga-announce nala dinhe next week. Waray aragmot pero bring d bring kita, alayon pagdara pagkaon or bisan la nano basi enjoy ngatanan. Makuri man sige la kita langoy tapos waray kaon.

Kon myda kam mga pakiana, post the message on the message area para bumaton ako or an iba pa nga makakahatag information. Para ini sa aton ngatanan, gin-aaghat an tanan nga umupod.

An meeting area, resort ngan iba pa nga detalye igpo-post ko dinhe next week.

Enjoy :)

No comments: