Thursday, January 28, 2010

PATRON SA NAPURO 2010

JANUARY 14-15, 2010
ANNUAL FIESTA CELEBRATION OF BRGY. NAPURO

AADI AN PIPIRA NGA PICTURES. MAUPAY KUNTA KON AN ATON IBA NGA KABABAYAN SA BARRIO MAG-EMAIL SA AKON PICTURES BASI I-POST NATON DINHE.

AGAIN THE EMAIL ADDRESS IS blindolf@yahoo.com