Tuesday, October 21, 2008

MAGSOHONGNONS ABROAD PART 2

second batch san aton mga kababayan abroad, para ine san mga sangkay nga nanmimiling kon hain na sira yana or nano na an kamutangan...ta hala, comments are welcome...

GWYN SALINAS & FAMILY IN ICELAND

DOLERA SISTERS/FAMILY IN U.K.


AND YES, MAY-ADA PA INI SUMPAY...

No comments: